Who am I

Regelmatig is er een special “Who am I” avond.

Hierin gaan we niet alleen vanuit het denken (brein) op zoek maar ook vanuit fysiologische & anatomische werking van jouw lichaam en de invloed op je denken, gevoel, gezondheid, welzijn & geluk.

Tijd: 19:30 – 21:00

 

Onderwerpen

  • meditatie/mindfulness
  • wat is nu stress en welke invloed heeft het op jou
  • hartcoherentie; en welke invloed heb jij hierop
  • voeding ‘hoe zit dit nu eigenlijk’
  • fysiologische werking van je lichaam en brein
  • wat is spiritualiteit

Boeiende avonden waarin we stap voor stap samen op reis gaan.  Niet als doel om alle antwoorden te vinden. Belangrijker is jezelf de juiste vragen te blijven stellen.

Meditatie

Meditatie is niet een rare of geheimzinnige activiteit. Het betekent niet dat je een plant, een navelstaarder, een zweverig typ, een mysticus of een oosterse filosoof zult worden.

Meditatie heeft alleen te maken met jezelf zijn en iets te weten komen over wie dat nu is. Het heeft te maken met langzaam inzicht krijgen dat je je op een bepaald pad bevindt. Een pad dat zich in ons leven van moment tot moment ontvouwt.

Wat er nu gebeurt heeft invloed op wat zich erna voor doet. Is het dan niet zinvol erbij stil te staan (zitten)? Zodat je er beter contact mee krijgt? Waardoor je innerlijke en uiterlijke verbanden kunt zien en het pad, de richting duidelijker kunt onderscheiden?

Als je dat doet, ben je beter in staat voor jezelf een koers uit te zetten die meer afgestemd is op je innerlijk. Een pad van je ziel, een pad met een hart. Jouw Pad.

De kracht van gebrek aan bewustzijn

Anders bepaalt de kracht van je gebrek aan bewustzijn op dit moment het volgende. Dagen, maanden en jaren gaan snel en ongemerkt voorbij, onbenut en zonder op waarde geschat te zijn.

We vervallen nogal eens, zonder te realiseren, in de gedachte van ons denken. De ideeën die we koesteren en de meningen / overtuigingen die we erop na houden. Dat wat zich buiten in de wereld / omgeving afspeelt de waarheid is, maar meestal is dat gewoon niet waar.

Sommige mensen denken ‘ik ben te druk, ik wacht ermee tot ik meer tijd heb’.

Juist in de drukte door de moderne maatschappij is het belangrijk tijd voor jezelf te reserveren.

We hebben altijd tijd om ons lichaam te ‘voeden’. Op dezelfde manier zouden we tijd moeten reserveren om onze geest en hart te voeden, omdat deze essentieel zijn voor ons gevoel van welzijn en welbevinden. Voor onze gezondheid.

Leer je geest, hart en zijn kennen. Je ben zoveel meer dan je gedachten!

For a moment………

don’t move your body
sit still
and listen to
your movement inside

don’t speak a word
sit still
and listen to
your voice within

don’t’ listen to others
sit still
and listen to
your self

don’t believe your thoughts
sit still
and listen to
your soul

don’t feel tired
sit still
and listen to
your raising energy

don’t mind the world outside
sit still
and listen to
your universe inside

sit still
listen
and lets go home

Tekst: Maureen